De samenwerkende zorgpartners Het Huis Nebo, Mr. Visserhuis, Rudolf Steiner en Evita Zorg organiseren ook dit jaar weer 4 boeiende cursusavonden voor mantelzorgers in Benoordenhout. Tijdens deze avonden ontvangt u informatie en advies. Centraal staat het ontmoeten van andere mantelzorgers en het uitwisselen van ervaringen.

14 maart 2016: Oorzaken en achtergronden van onbegrepen gedrag bij dementie
Locatie: Sociëteit Nebo, Floris Arntzeniusplein 65 te Den Haag.
In Nederland hebben ongeveer 260.000 mensen de diagnose dementie. Een groot deel daarvan vertoont volgens schattingen vroeg of laat onbegrepen gedrag. Onder deze term vallen alle gedragingen die als moeilijk hanteerbaar worden ervaren door de cliënt zelf en/of de omgeving. Een groot deel van dit gedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheid van de cliënt zelf, en de mensen om hem of haar heen. Tijdens deze bijeenkomst zal specifiek worden ingegaan op de oorzaken en achtergronden van onbegrepen gedrag bij dementie.
9 mei 2016: Hoe houdt het leven zijn glans ondanks verlies?
Locatie: Evita Zorg (Evita Lokaal), Van Alkemadelaan 309a te Den Haag.
Op het moment dat de persoon waar u mantelzorger voor bent uitval heeft van lichamelijke en/of geestelijke functies verandert het leven voor deze persoon en wellicht ook voor u. Verlies van vrijheid en mogelijkheden om het leven te leiden zoals hij/zij gewend was. Ook het verlies van een bepaalde rol die die persoon had, maar ook de verhouding waarin u stond tot deze persoon. Tijdens deze bijeenkomst staan we hierbij stil, willen we u richting geven en met elkaar inzicht krijgen hoe het leven zijn glans terug krijgt of houdt ondanks deze veranderde situatie.
20 juni 2016: Omgaan met moeilijk begrepen gedrag bij dementie
Locatie: mr. L.E. Visserhuis, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75 te Den Haag.
Uw dierbare kan door dementie vroeg of laat in het ziekteproces moeilijk begrepen gedrag gaan vertonen. Dit kan bij u veel vragen oproepen. Tijdens deze bijeenkomst starten we met een kort resumé op de bijeenkomst van 14 maart 2016 over oorzaken en achtergronden. Vervolgens ontvangt u praktische handvaten hoe hiermee om te gaan.

3 oktober 2016: Accepteren van zorg
Locatie: Rudolf Steiner Zorg, Nieuwe Parklaan 58 te Den Haag.
Het moment dat je door ouderdom hulp nodig hebt, is in veel gevallen een moeilijk moment. Het is het opgeven van een stukje van je vrijheid en je autonomie. In sommige gevallen wordt de hulp dan ook geweigerd om deze reden. De mantelzorger staat dan voor dilemma’s. Over dit thema met al zijn facetten gaan we in deze bijeenkomst met elkaar in gesprek.

Aanmelden en informatie
Wilt u zich opgeven voor een cursusavond of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Monica Visee van Evita Zorg. U kunt een e-mail sturen met uw contactgegevens en de cursus die u wilt volgen o.v.v. ‘mantelzorgcursus 2016’ naar m.visee@evitazorg.nl of bellen naar 070-3141600. De cursusavonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur op de locaties van de samenwerkingspartners en zijn kosteloos en los van elkaar te volgen.