Woensdag 30 november van 15.00 tot 16.30 uur is in Evita Lokaal, ons huis van de wijk, het Café Doodgewoon, een ontmoetingsplek waar thema’s rondom het levenseinde worden besproken. Het Café Doodgewoon is er voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s zoals het levenstestament, emotionele dilemma’s, uitvaartmogelijkheden en rouw en rituelen.

Thema van deze tweede bijeenkomst is: ‘Emotionele dilemma’s’. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de impact en aanpak van emotionele dilemma’s. Hoe (verdrongen) boosheid, angst, pijn, verdriet, schuld en schaamte een waardig afscheid kunnen ondermijnen. Aan de hand van (uw eigen) praktijkvoorbeelden onderzoeken we stap voor stap de verschillende kanten van dilemma’s en manieren om daarmee om te gaan.

Gastspreker is Carien van Ree, consulent familierelaties en verlies, gespecialiseerd in rouw en familieparticipatie.

Gratis toegang

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Evita: m.visee@evitazorg.nl of telefonisch via 070-3141600.

Locatie

Evita Lokaal, huis van de wijk. Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag

Inloop

14.30 uur met koffie en thee

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft het initiatief genomen om een Café Doodgewoon te gaan organiseren. De gemeente Den Haag ondersteunt ons vanuit het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’. Het Netwerk en het Platform vinden het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken met betrekking tot de laatste fase in hun leven en willen bewustwording rond dit thema vergroten.