Woensdag 22 februari van 15.00 tot 16.30 uur is in Evita Lokaal, ons huis van de wijk, het Café Doodgewoon, een ontmoetingsplek waar thema’s rondom het levenseinde worden besproken. Het Café Doodgewoon is er voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s zoals het levenstestament, emotionele dilemma’s, uitvaartmogelijkheden en rouw en rituelen.

Thema van deze derde bijeenkomst is: ‘Uitvaartverzorging’. In deze interactieve bijeenkomst wordt aandacht besteed aan alles wat er komt kijken rondom de uitvaart zoals de onbegrensde mogelijkheden, wensen en wat men zelf kan doen en mag doen. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden voor een ieder die wel eens een kijkje wil nemen in de keuken van de uitvaartverzorging. Er is alle ruimte voor vragen en om met elkaar in gesprek te gaan. De middag wordt vormgegeven door ‘Lupine uitvaartverzorging’.

Aanmelden is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Gratis toegang

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Evita: m.visee@evitazorg.nl of telefonisch via 070-3141600.

Locatie

Evita Lokaal, huis van de wijk. Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag

Inloop

14.30 uur met koffie en thee

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft het initiatief genomen om een Café Doodgewoon te gaan organiseren. De gemeente Den Haag ondersteunt ons vanuit het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’. Het Netwerk en het Platform vinden het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken met betrekking tot de laatste fase in hun leven en willen bewustwording rond dit thema vergroten.