Donderdag 22 september van 16.00 tot 17.30 uur is in Evita Lokaal, ons huis van de wijk, het eerste Café Doodgewoon, een ontmoetingsplek waar thema’s rondom het levenseinde worden besproken. Het Café Doodgewoon is er voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s zoals het levenstestament, emotionele dilemma’s, uitvaartmogelijkheden en rouw en rituelen.

Thema van deze eerste bijeenkomst is: ‘Het levenstestament, wat kun je allemaal regelen voor het geval je het zelf niet meer kunt’. Gastsprekers mr. Sandy Houdijk, notaris en mr. Helene Vooys, nalatenschapsjurist, belichten het levenstestament vanuit verschillende invalshoeken. De formele kant en de praktische uitvoering worden besproken waaronder de volmacht, welke onderwerpen er vastgelegd kunnen worden, het ingaan van het levenstestament en wils(on)bekwaamheid. Er is alle ruimte voor vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Gratis toegang

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Evita m.visee@evitazorg.nl of telefonisch: 070-3141600.

Locatie

Evita Lokaal, huis van de wijk. Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag

Inloop

15.30 uur met koffie en thee

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft het initiatief genomen om een Café Doodgewoon te gaan organiseren. De gemeente Den Haag ondersteunt ons vanuit het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’. Het Netwerk en het Platform vinden het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken met betrekking tot de laatste fase in hun leven en willen bewustwording rond dit thema vergroten. Dit najaar en in het voorjaar van 2017 worden er vier Cafés Doodgewoon georganiseerd bij Evita Lokaal.