Evita Zorg is er in december in geslaagd om boostervaccins aan te schaffen om zorgverleners de mogelijkheid te geven zich op korte termijn zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. Deze extra bescherming draagt bij aan het beperken van klachten na coronabesmetting en daardoor aan het beperken van het ziekteverzuim onder medewerkers. Daarmee borgt Evita Zorg de continuïteit van de zorg, zodat het werk in de wijk en bij Evita Lokaal zo goed mogelijk voortgezet kan worden.

In de thuiszorg is zeer goed merkbaar wat voor impact het coronavirus kan hebben op zorgverleners, de veelal oudere kwetsbare klanten en de continuïteit van de zorg. Al de hele coronacrisis probeert Evita de medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren met beschermingsmateriaal, informatieverstrekking door middel van corona updates, etc. Door een strak beleid te voeren heeft Evita de zorg de afgelopen maanden, ook tijdens de lockdown, goed kunnen continueren. Dat geldt voor zowel de zorg die geleverd wordt achter de voordeur, als voor de dagbesteding in Evita Lokaal die open kon blijven. Nu is Evita erin geslaagd om boostervaccins aan te schaffen. Deze week kunnen zorgverleners die dat willen een boosterprik halen. Door deze extra bescherming tegen het coronavirus aan zorgverleners aan te bieden hoopt Evita ook de komende periode de zorg aan huis en bij Evita Lokaal te kunnen borgen. Uiteraard staat het iedereen vrij om hier gebruik van te maken, het betreft een aanbod.

Boosterprik ook voor klanten en mantelzorgers

Het vaccin wordt niet alleen aangeboden aan de zorgverleners en vrijwilligers, maar ook aan de abonnees van het Evita Abonnement, deelnemers van de dagbesteding en mantelzorgers. De laagdrempelige manier van dit aanbod wordt erg gewaardeerd bij ouderen die veelal slechter ter been zijn.

Multidisciplinaire samenwerking

De organisatie van de boostervaccinatie is een mooi voorbeeld van een multidisciplinaire samenwerking. Huisarts Hermiette Idenburg en huisarts Cathelijn van Hoolwerff zullen vaccineren en zorgen voor de medische supervisie en bij apotheker Marc Fischer van Duinrand Apotheek worden de vaccins bewaard. Het kantoorteam van Evita Zorg en diverse Evita Zorgverleners vaccineren en zorgen voor de organisatie. Door deze goede samenwerking is het mogelijk dat op zo’n korte termijn deze vaccinatieronde snel georganiseerd kan worden!

boosterprik 3  boosterpik  boosterprik 2