Wat hebben we warme zomermaanden achter de rug! Het maakte extra aandacht van onze zorgverleners voor kwetsbare ouderen noodzakelijk. Ondanks de vakantieperiode is Evita Zorg er in geslaagd om met bekende zorgverleners de juiste zorg te bieden. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat mensen die risico liepen, de warmte goed hebben doorstaan. Zorgverleners die de klant kennen, weten immers het beste wanneer er preventieve maatregelen moeten worden genomen. Wij zijn er trots op dat we onze zorg, ook in de drukke en warme maanden, zonder de inzet van uitzendkrachten hebben kunnen leveren. De inzet van een vast team van zorgverleners rondom elke klant is immers een belangrijk onderdeel van de zorgverlening van Evita Zorg.