Inloop koffieochtend voor mantelzorgers op iedere 3e woensdag van de maand. Van 10:30 tot 12:00 uur staat de koffie klaar in Evita Lokaal. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. U kunt ook terecht voor:

  • Advies en informatie over voorzieningen en (financiële) regelingen
  • Luisterend oor (emotionele steun)
  • Praktische hulp (bijv. bij aanvragen WMO indicaties)
  • Ordenen en/of tijdelijk regisseren van de zorg 

Er is altijd een professional aanwezig waar vragen aan gesteld kunnen worden.

Kosten: € 5,00 koffie/thee en iets lekkers 

Mantelzorggroepen

Mantelzorgers ontmoeten elkaar en delen ervaringen onder professionele begeleiding van Carien van Ree – Consulent Mantelzorg.

Doel van de groep is dat de deelnemers elkaar ondersteunen, vanuit hun gemeenschappelijke rol als mantelzorger. Wat deze groepen bijzonder maakt is dat er gevoelige onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt en dat de deelnemers zich herkennen in elkaar. De groep is bedoeld voor partners, familie, vrienden en kennissen die in meer of mindere mate ‘zorgen’ voor iemand die dat niet volledig zelf meer kan.

Kosten: € 10,00 per keer incl. koffie en thee.

Lezing 9 oktober 2019

Relaties, rollen en invulling van het leven veranderen als gevolg van ziekte. Hoe kunt u daarmee omgaan? Hoe houd ik regie over mijn eigen leven zonder mijn dierbare in de steek te laten? En biedt mantelzorgondersteuning wellicht een oplossing? Lezing wordt verzorgd door Carien van Ree – consulent mantelzorg.

Kosten: € 10,00 incl. koffie/thee 

Individuele begeleidingstrajecten

Heeft u behoefte aan een gesprek, een advies of toeleiding naar begeleiding dan kan mantelzorgondersteuning iets voor u zijn. U heeft gesprekken met een geschoolde Evita professional waarmee u inventariseert wat uw ondersteuningswensen zijn om zo tot een passend traject te komen.

Een begeleidingstraject bestaat uit maximaal 5 gesprekken van 1½ uur.

Kosten: GRATIS (vooralsnog gefinancierd door de gemeente Den Haag)

Mindfulness voor mantelzorgers

Mindfulness is een bewezen effectieve methode om anders om te leren gaan met de moeilijker ervaringen in het leven. Door de beoefening van mindfulness is het mogelijk om op een gezondere manier om te gaan met de belastende situatie waarin u zich bevindt. Hierdoor kunt u een gevoel van regie terug krijgen. Of zoals de grondlegger van Mindfulness, Jon Kabatt Zinn, het zegt:

“You can’t stop the waves but you can learn to surf”

In deze kennismakingscursus worden de hoofdprincipes van Mindfulness behandeld en vooral ook geoefend;

  • Bewuste aandacht voor wat er in het moment is
  • Een open en milde houding ontwikkelen
  • Bewuster reageren op stress of moeilijke emoties
  • Een effectieve manier van zelfzorg in moeilijke tijden

De cursus, 5 bijeenkomsten van 90 minuten, wordt gegeven door Mieke Overgaag- Roelands, coach en mindfulness- en compassietrainer en tevens zorgverlener bij Evita Zorg. Vanuit deze laatste hoedanigheid kan zij zich goed inleven in uw specifieke situatie als mantelzorger.

Kosten: € 150,00 voor de cursus + werkmap met theoretische informatie en audio oefeningen om thuis mee te oefenen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Bicker via

tel.nr.070 – 314 16 06 of n.bicker@evitalokaal.nl