Het kwaliteitsjaarverslag 2019 van Evita Zorg is nu te vinden op onze website. Lees hier over de ontwikkelingen, innovaties en resultaten van het afgelopen jaar.

Een jaar waarin de organisatie, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, verdere groei wist te realiseren.

En meer actueel: in het 1e halfjaar van 2020 is deze ontwikkeling verder doorgezet.

 

Klik hier door naar het jaarverslag:

Jaarverslag