Wie bezit beschermende mondkapjes?
Wij kunnen ze goed gebruiken!
Wereldwijd is er door de Corona-crisis een tekort aan beschermende mondkapjes. Niet alleen de ziekenhuizen, de huisartsen maar ook de thuiszorg en verpleeghuiszorg (ouderenzorg) kampen met dit grote probleem.
Op dit moment wordt er heel hard gewerkt om de voorraad mondkapjes op peil te brengen. Maar we kunnen daar eigenlijk niet op wachten.
Daarom willen wij alle Haagse ondernemers die werken met mondkapjes en mogelijk voorraden op de plank hebben liggen vragen: als je ze kunt missen, lever ze dan in! Zo kunnen we in ieder geval op korte termijn onze mensen in de zorg blijven beschermen tegen het virus.
Dus ben je tuinder of aannemer, heb je een bouwmarkt, verfwinkel, (auto)spuiterij of een ander bedrijf waar mondkapjes worden gebruikt en kan je er wat van missen? Lever ze dan in! In een gesloten verpakking van het type FFP1 en FFP2.
Dit kan door contact met ons op te nemen via corona@evitazorg.nl of octellegen@gmail.com. Wij reageren zo snel mogelijk telefonisch.
Geschikte mondmaskers kunnen afgegeven worden aan de deur bij Evita Zorg aan de van Alkemadelaan 309A in Den Haag of bij Ockje Tellegen, Ruychrocklaan 126 Den Haag. Ophalen behoort ook tot de mogelijkheden.
Wij zorgen voor verdere verspreiding.
Alvast heel veel dank!
Stay safe dus geef!
Veel dank ook namens tweede kamerlid Ockje Tellegen