Actueel

"Ik ga een stuk geruster naar huis" was één van de reacties van de ruim 150 aanwezigen bij de voorlichtingsbijeenkomst over veranderingen in de zorg, georganiseerd door diverse Haagse zorgorganisaties. Lees verder

 

 Karsten Klein opent Evita Lokaal

Particulier initiatief om participatie en samenhang in Benoordenhout te bevorderen

           

Den Haag, 26 november 2014 – Symbolisch opende de Haagse wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens Karsten Klein gisteren het particuliere initiatief Evita Lokaal. De Haagse thuiszorgorganisatie Evita Zorg stimuleert met dit ‘huis van de wijk’ de participatie en samenhang in Benoordenhout. Jongeren, ouderen, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers, iedereen is welkom in Evita Lokaal en kan hier deelnemen aan activiteiten die wijkbewoners ook zelf kunnen organiseren.

“De zorg verandert ingrijpend, daarom is het juist nú belangrijk om ouderen en mantelzorgers te ondersteunen en bijvoorbeeld een ruimte als deze beschikbaar te stellen waarmee participatie kan worden ingevuld”, zegt Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg. Wethouder Klein feliciteerde Evita Zorg en noemde het Evita Lokaal ‘een bijzonder en waardevol Haags particulier initiatief dat past bij de huidige tijd’. Het Evita Lokaal aan de Van Alkemadelaan 309 in Den Haag is op werkdagen dagelijks geopend van 9.30 tot 16.30 uur.

“Een bijzonder initiatief dat zonder inmenging van de gemeente tot stand is gekomen, maar dat ik graag ondersteun” aldus Karsten Klein: “Evita Zorg laat hiermee zien dat professionele inzet en particuliere mantelzorg elkaar ondersteunen. De gemeente Den Haag ondersteunt het Evita Lokaal graag door Haagse zorg- en welzijnsorganisaties aan zowel vrijwilligers als mantelzorgers te koppelen, zodat hier mooie programma’s en activiteiten voor ouderen en andere wijkbewoners kunnen worden georganiseerd. Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard onthulde samen met Karsten Klein de naam en noemde het ‘fantastisch’ wat Evita voor de wijk betekent.

Evita Lokaal
De zorg zal de komende tijd ingrijpend veranderen, dat is één van de redenen dat Evita Zorg dit initiatief genomen heeft; “Je kunt hier onder de mensen zijn en nieuwe energie krijgen om langer thuis te blijven wonen. Wij hopen dat wijkbewoners zelf het initiatief zullen nemen om hier activiteiten te laten plaatsvinden, die wij kunnen faciliteren. Onze gastvrouw Nicole Bicker zal zorgen dat hier elke werkdag van 9.30-16.30 uur de koffie klaar staat” aldus Natalie Bommeljé. Eén van de buurtbewoners noemt Evita Lokaal een fantastisch initiatief tegen eenzaamheid: “dit soort plekken zouden er meer moeten komen in de stad! Ik zal hier vaak te vinden zijn.”

Klik op de foto hieronder voor meer foto's van de opening van Evita Lokaal.